Dr n. med.

Kamila Żur Wyrozumska

Orzecznictwo neurologiczne dla celów medycyny pracy. Diagnostyka genetyczna chorób neurologicznych- oferujemy pełen panel diagnostyczny. Leczenie migreny z użyciem toksyny botulinowej. Leczenie spastyczności z wykorzystaniem toksyny botulinowej. Leczenie dystonii z użyciem toksyny botulinowej. Diagnostyka i leczenie chorób pozapiramidowych. Diagnostyka i leczenie zaburzeń chodu.

Usługi wykonywanie przez naszego eksperta: